Ga naar de inhoud

ANBI

SPRING Performing Arts Festival (Stichting Spring)

RSIN: 64 17 711

Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht

Doelstelling: SPRING is een toonaangevend internationaal platform voor nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten (dans, theater en mengvormen) en is actief in het stimuleren van groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars, van theater en dans als kunstvormen en van het publiek.

Bestuur:
Grzegorz Reske (artistiek directeur)
Erin Coppens (zakelijk directeur)

Raad van Toezicht:
Mw. Tanja Mlaker (voorzitter)
Mw. Amal Alhaag
Mw. Patricia van den Broek
Dhr. Franc Faaij
Dhr. Caspar Nieuwenhuis

Het rooster van aftreden Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid:
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld. SPRING onderschrijft de Fair Practice Code. Het beloningsbeleid voor het kernteam is gebaseerd op het loongebouw van de CAO voor Nederlandse Podia. Het beloningsbeleid voor het festivalteam is gebaseerd op het loongebouw van de CAO Toneel en Dans.

Jaarverslag 2022

Kunstenplan SPRING 2021 – 2024

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2022

Beweging aan Beweging uit