Ga naar de inhoud

Over SPRING

Over ons

SPRING Performing Arts Festival is een tiendaags internationaal festival met vernieuwende dans, theater, performances en meer in de stad Utrecht. Je vindt SPRING in het theater, op bijzondere locaties en in de openbare ruimte. Op het festival zie je ruim 25 avontuurlijke en urgente voorstellingen van zowel dichtbij als ver, die vragen durven te stellen over de staat van de wereld. Je kunt je laten verrassen door nieuwe artistieke vormen en je laten inspireren door andere manieren van kijken naar de wereld om je heen. Tijdens SPRING ontmoeten makers en een nieuwsgierig publiek elkaar voor uitwisseling, discussie, inspiratie en plezier.

SPRING Festival 2024 vindt plaats van 23 mei t/m 1 juni.

Missie & Visie

Missie

Nieuwe perspectieven helpen je anders naar de wereld te kijken. Dat zorgt voor kansen, mogelijkheden, inzichten, (nieuwe) verbindingen. De podiumkunsten zijn bij uitstek geschikt om voor die nieuwe perspectieven te zorgen. Dat jagen we met SPRING aan: als toonaangevend internationaal platform voor de ontwikkeling van hedendaagse podiumkunsten, met de nadruk op interdisciplinaire vormen. Met het festival en de activiteiten door het jaar heen stimuleren we zo sociale reflectie, engagement en innovatie in de podiumkunsten.

Visie en kernwaarden

SPRING IS ARTISTIEK
 • Presenteert de interessantste innovatieve artistieke strategieën in de hedendaagse interdisciplinaire podiumkunsten wereldwijd.
 • Koestert de artistieke vrijheid van makers om onafhankelijk te zoeken naar baanbrekende manieren om urgente onderwerpen aan te snijden.
 • Faciliteert de professionele en artistieke ontwikkeling van makers.
 • Geeft – als vooraanstaand internationaal platform – Nederlandse makers internationale zichtbaarheid.
SPRING IS VERBONDEN
 • Is zich bewust van het complexe wereldwijde sociale netwerk waar het onderdeel van is.
 • Onderzoekt hoe mondiale onderwerpen weerklank vinden in de lokale realiteit en vice versa.
 • Biedt een platform voor stemmen en lichamen die niet voldoen aan de ‘norm’ en daardoor vaak over het hoofd worden gezien.
 • Geeft verschillende stemmen van makers en publiek ruimte voor ontmoeting in een sfeer van nieuwsgierigheid, wederzijds respect en uitwisseling.
SPRING IS REFLECTIEF
 • Stimuleert (kritische) reflectie op ontwikkelingen in de kunsten en in de wereld en samenleving.
 • Gelooft dat kunst onderwerpen vanuit nieuwe perspectieven kan laten zien en kan uitdagen de status quo te bevragen.
 • Neemt actief deel aan (inter)nationale netwerken om meer synergetische en duurzame modellen te vinden op het gebied van artistieke creatie, internationale samenwerking en touren.

Duurzaamheid

SPRING presenteert makers die gedreven worden door actuele en maatschappelijke ontwikkelingen en daarop reflecteren met artistiek werk. Hier past een festivalorganisatie bij die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te opereren.

Duurzaamheid

 

Toegankelijkheid

SPRING wil toegankelijk zijn, voor iedereen. Daarom richt SPRING ook de aandacht op de toegankelijkheid van het festival.

Toegankelijkheid

Team

Volledige (festival)team

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Onze vacatures

Contact

Contact

Talentontwikkeling en (co)producties

SPRING is niet alleen presentator, maar ook initiator en (co)producent van nieuwe producties die vaak op het festival in première gaan. We bouwen aan lange samenwerkingen met innovatieve, interdisciplinaire makers uit binnen-en buitenland om ze duurzaam te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun artistieke loopbaan en het creëren van nieuw werk.

Onze (co)producties

EU Netwerken

SPRING heeft altijd sterk geloofd in samenwerking en beweegt zich in veel formele en informele (inter)nationale netwerken. SPRING heeft deelgenomen aan verschillende belangrijke en succesvolle Europese projecten, waarmee mogelijkheden voor makers werden gecreëerd, reflectie over werk werd gestimuleerd en input voor cultuurbeleid werd ontwikkeld. Momenteel is SPRING actief betrokken bij verschillende consortia die nieuwe Europese projecten ontwikkelen om nog beter de verschillende rollen van kunst in onze samenleving te kunnen dienen.

Onze Europese projecten

ANBI info

SPRING heeft een ANBI-status.

SPRING Performing Arts Festival (Stichting Spring)

RSIN: 64 17 711

Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht

Doelstelling: SPRING is een toonaangevend internationaal platform voor nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten (dans, theater en mengvormen) en is actief in het stimuleren van groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars, van theater en dans als kunstvormen en van het publiek.

Lees meer

Partners en subsidiënten

Al onze partners
Beweging aan Beweging uit