Ga naar de inhoud

Privacy

Privacy is belangrijk voor ons.

Privacyverklaring

Stichting SPRING verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

De gedragscode van SPRING

De personen die bij ons werken of voor ons werken (leveranciers) kennen onze gedragscode en houden zich aan de volgende regels:

 • Wij respecteren de data privacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor diensten en producten die we leveren.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Soort gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. U kunt daarbij denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, rekeningnummer, telefoonnummer en aantal en type gekochte toegangskaarten. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren.

Doelen voor de verwerking

Stichting SPRING gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
 • Het versturen van servicemails aangaande uw transactie;
 • Het garanderen van onze service t.a.v. kaartverkoop (bijv. in geval van last minute afgelastingen);
 • Het versturen van nieuwsbrieven aan opt-in nieuwsbrief abonnees;
 • Het versturen van berichten aan degene die zich hebben aangemeld;
 • Voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
 • Het uitvoeren van één klanttevredenheidsonderzoek per jaar naar aanleiding van een transactie eerder in datzelfde jaar;
 • Het eenmalig benaderen van geselecteerde bezoekers op basis van de transacties over donateur worden van SPRING.

Daarnaast registreert Stichting SPRING gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Stichting SPRING de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Voor het registreren van deze gegevens worden cookies gebruikt. Lees verder over ons cookiebeleid onder ‘cookies’.

Delen met anderen

Stichting SPRING deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het gaat hierbij om de volgende partijen/instanties:

 • ActiveTickets: verwerker van ons ticketingsysteem
 • Buckeroo: verwerker van de financiële afhandeling van online ticketing
 • Mailchimp: voor verzending van e-mails (nieuwsbrieven, uitnodigingen, servicemails)
 • Google: voor het monitoren van klikgedrag van webbezoekers (met geanonimiseerde data)
 • Hendrik Beerda: voor het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek
 • Utrecht Marketing: postcode en huisnummer om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurIijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens kunnen we gebruiken voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeId als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacy verklaring van Utrecht Marketing

Soms verzorgen wij de kaartverkoop voor gezelschappen buiten de festivalperiode om. In dat geval worden de persoonsgegevens gedeeld met het betreffende gezelschap.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen en van de wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden zijn.

Beveiliging

SPRING neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde ticketingpartijen in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd.

Wijzigen en/of verwijderen gegevens

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wijzigingen in uw naam, e-mailadres of voorkeuren met betrekking tot de ticketverkoop kunt u zelf wijzigen in het account gedeelte van de website. Met betrekking tot de nieuwsbrief vindt u onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Wilt u uw gegevens geheel uit onze database laten verwijderen, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@springutrecht.nl o.v.v. verwijderen gegevens.

 

Anoniem kaarten kopen
Mocht u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we u de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen via de website met ‘Login zonder account’. Indien u hiervoor kiest, kunnen we u wel informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek, maar wanneer de voorstelling waar u tickets voor heeft gekocht plaats heeft gevonden worden uw gegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.

Beeld- en geluidsopname tijdens het festival

SPRING of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Deze opnamen kan SPRING gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. We proberen zo veel mogelijk vooraf toestemming te vragen van de gefilmde en gefotografeerde personen. Mochten we onverhoopt toch een foto van u gepubliceerd hebben die u wil laten verwijderen, neem dan contact op met SPRING op marketing@springutrecht.nl

Wijzigingen in het privacy beleid

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst nog wijzigt of uitbreidt. Dat zullen we hier altijd vermelden. Ingrijpende wijzigingen worden duidelijk en opvallend gecommuniceerd per e-mail. [Laatst gewijzigd: 23 maart 2022]

Vragen?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@springutrecht.nl

Cookiebeleid

Bij het gebruik van de website van SPRING wordt door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, dat door de browser van computer of telefoon wordt opgeslagen. Bij een nieuw bezoek aan de website wordt het bestand gelezen en deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de bezoeker te herkennen. SPRING gebruikt cookies voor het bewaren van persoonlijke instellingen, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren en ook voor de analyse van gegevens om onze website te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet te herleiden naar een persoon.

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Zonder deze cookies zou de website bijvoorbeeld nooit de inhoud van uw winkelmandje kunnen onthouden. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij om de website te kunnen optimaliseren. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden.

Analytische en tracking cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Facebook. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die ons als makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Marketing cookies

Deze cookies monitoren het surfgedrag van de bezoeker en volgen de bezoekers na hun websitebezoek om relevante, aansluitende advertenties van SPRING op de websites van derden te vertonen. We hopen zodoende de bezoeker nog beter te kunnen informeren over SPRING. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Functionele cookies van derden

Naast de cookies van SPRING, worden er op deze website soms cookies geplaatst van andere partijen, zoals bijvoorbeeld YouTube en Vimeo. Op iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van deze derde partij van toepassing. Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat u de betreffende knop indrukt, zoals de playknop van een video. De vraag welke informatie wordt verzameld, hangt van die partij af. SPRING heeft daar geen invloed op.

Cookies beheren

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. U kunt uw instellingen hier wijzigen. Als u besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op: cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen. Als u de functionele cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online kaarten te bestellen.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons cookiebeleid in de toekomst nog wijzigt of uitbreidt. Dat zullen we hier altijd vermelden. Ingrijpende wijzigingen worden duidelijk en opvallend gecommuniceerd via de pagina. [Laatst gewijzigd: 26 november 2018]

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel SPRING tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het is niet toegestaan de inhoud in en van deze website te kopiëren en/of te veranderen.

SPRING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.

SPRING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Beweging aan Beweging uit