Ga naar de inhoud
  • Maker

Leandro Souza

Leandro Souza werkt in Brazilië en Nederland. Hij heeft een groot netwerk van samenwerkingen, partnerships en tijdelijke groepen met een gedeelde artistieke interesse. Hij ontwikkelt choreografieën vanuit een breed bereik, op de scheidslijnen tussen verschillende talen en gebruikmakend van verschillende soorten kennis. Hij onderzoekt ongebruikelijke benaderingen van beweging en hackt zich zo een weg naar nieuwe creatieve tools en strategieën. Zijn werk is de synthese van een wirwar aan maakprocessen, observaties van en gedachten over kunst.  

Leandro Souza studeerde dans aan de State University of Campinas (UNICAMP), voltooide aan dezelfde universiteit een master in performancekunst en rondt momenteel zijn master af aan DAS Choreography. In 2018 ontving Souza de performance award van de São Paulo Art Critics Association (APCA/Brazilië).

https://www.souzaleandro.com

Delen

Beweging aan Beweging uit