Skip to content
  • News

Interview met Benjamin Vandewalle

17.05.2015

Performatieve installatie Inter-view

Hoe zie je de maatschappelijke rol van theater?

De vraag waar iedereen zo graag een antwoord op wil weten. Vooral nu dat we ons bestaansrecht zo hard moeten verdedigen in een tijd waar het vooral gaat rond efficiëntie, geld en winst en ieder voor zich… waar verstilling en vertraging geen plaats krijgt, omdat het op korte niets opbrengt in terms of numbers…

Maar het beste antwoord hierop zou zijn: beeld je in een maatschappij zonder enige vorm van theater… theater in zijn breedste zin… maar dan wel niet commercieel theater wel te verstaan. Geen film, geen theater voorstellingen, geen theater zalen, geen performances, geen dans voorstellingen.. Alleen maar grote complexen met mega entertainment shows die veel geld opbrengen.
Beeld je dit echt heel heel goed in… en verbeeld, fantaseer en denk over wat maatschappij je dan zou hebben…

Als je geen maker was geworden, wat zou je dan hebben gedaan?

Ik droomde er altijd van om Bioloog te worden…. Om uren in de natuur te zitten en deze te observeren.

Waar kom je fascinatie voor “waarneming” vandaan?

Omdat het daar voor mij allemaal begint… hoe waar-nemen bepaalt ook hoe we plaats-nemen en onder- nemen. We zijn zo gekleurd in ons denken en doen door hoe we zien… mijn output in de wereld is bepaald door de input… men waarneming. Uiteraard de inhoud van de informatie die we binnen krijgen maar ook “hoe” we ze deze binnen krijgen.

Onze waarneming is een constructie, zoals al de rest… en we kunnen hier zoveel mee doen… er bestaat zoveel potentieel tot nieuwe constructies van ons waarnemings apparaat dat het onmogelijk is daar net door gefascineerd te zijn.

Je hebt een achtergrond in de dans, hoe sluit Inter-View hierbij aan?

Komt uit een onderzoek naar de basis van elke performance… kijken en bekeken worden… Dans bestaat er maar door dat deze word waargenomen… door jezelf als je voor jezelf danst en door de andere , het publiek, die door te kijken, leven geeft aan de dans die je uitvoert. Door de kracht van de blik ontstaat de dans, de voorstelling, en het is net die blik die ik wil isoleren en tastbaar maken.

Share

Motion on Motion off