SPRING Performing Arts Festival
20-29 mei 2021 UTRECHT
 
 
 

Vacature Artistiek Directeur

De deadline voor de vacature is verstreken.

SPRING presenteert jaarlijks twee festivals, het SPRING Performing Arts Festival in mei en i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht het festival SPRING in Autumn in het najaar. SPRING programmeert nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten, met de nadruk op cross-over kunstvormen. SPRING stimuleert enerzijds de groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars en anderzijds theater, dans en cross-over als kunstvormen. SPRING is een pleidooi voor kunst die eigentijdse vormen zoekt om eigentijdse vragen te stellen, voor kunst die niet wil pleasen maar die durft, die rauw en prachtig is, rijk en confronterend, kunst die niet per se dienstbaar is maar een vraag aan de samenleving. SPRING is er voor een open en nieuwsgierig publiek.

SPRING heeft een omzet van ruim € 1 mln. en heeft vijf vaste medewerkers (4 fte) in dienst. In de maanden voor en gedurende het festival zijn daarnaast nog ongeveer 25 zzp’ers en 100 vrijwilligers actief voor SPRING.

 

SPRING zoekt een Artistiek Directeur (per 1 augustus)

 

SPRING is op zoek naar een bevlogen en betrokken artistiek directeur met een gedegen kennis van het (internationale) podiumkunstenveld. De artistiek directeur is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit veld en van het sociale en politieke debat van dit moment. Een specifieke interesse in interdisciplinaire kunstpraktijken is gewenst.

We zijn op zoek naar iemand met een artistieke visie waarin de lokale omgeving en de wereld bij elkaar komen; iemand met een persoonlijkheid en enthousiasme die zowel ons team als (mogelijke) partners motiveert, met uitstekende netwerk- en communicatievaardigheden: je legt gemakkelijk contact met makers, partners, subsidiënten en het publiek.

We bieden je een leidinggevende positie binnen een van de belangrijkste podiumkunstenfestivals van Nederland. SPRING heeft zowel nationaal als internationaal een goede reputatie met de twee edities, SPRING Performing Arts Festival in mei en SPRING in Autumn. De ondersteuning vanuit de publieke fondsen is voor de komende vier jaar zeker gesteld. In samenwerking met de zakelijk directeur ontwikkel je het bestaande vierjarenplan verder en bepaal je de strategie onder jouw artistieke visie. Zo verstevig je de unieke positie van SPRING als onmisbare stem in het Nederlandse culturele veld.

 

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie
De artistiek directeur vormt samen met de zakelijk directeur het bestuur van de organisatie. Beide directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie en het beleid en onderhouden van contacten met stakeholders, inclusief subsidiegevers. Ze leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht over het gevoerde beleid. 

Doelstelling van de functie
De artistiek directeur is primair verantwoordelijk voor het artistieke beleid van de organisatie en is sparringpartner van de zakelijk directeur m.b.t. het zakelijke en personeelsbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden

Artistiek beleid

 • ontwikkelen, formuleren en (doen) uitvoeren van het (meerjarig) artistiek beleid van SPRING;
 • samenstellen van het jaarlijks festivalprogramma;
 • selecteren en begeleiden van kunstenaars voor residenties en (co)producties;
 • uitnodigen van externe begeleiders van residenties en (co)producties;
 • bezoeken/volgen van voorstellingen, festivals en evenementen ten behoeve van de selectie van kunstenaars voor het jaarlijkse programma, zowel in Nederland als internationaal;
 • in samenspraak met de zakelijk directeur ontwikkelen van strategische initiatieven voor publieksontwikkeling.

Management

 • (mede)leiding geven aan personen die werkzaamheden verrichten voor SPRING;
 • samen met de zakelijk directeur bepalen van kaders voor marketing- en communicatiebeleid.

Relatiebeheer en fondsenwerving/partnerships

 • in samenspraak met de zakelijk directeur opstellen en uitvoeren van een wervingsplan ten behoeve van het verwerven van externe financiering en sponsoring en in dat kader het leggen van contacten en het onderhouden daarvan met bestaande en potentiële financiers;
 • initiëren en onderhouden van contacten met groepen en kunstenaars;
 • initiëren en onderhouden van contacten met samenwerkingspartners in Nederland en in het buitenland.

Overig

 • verantwoordelijkheden van het bestuur, zoals opstellen en vaststellen van het (meerjaren) beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, zorgdragen voor deugdelijk beleid en beheer van de middelen en fungeren als woordvoerder van de stichting.

 

Competenties en kwaliteiten

 • tenminste 5 jaar werkervaring in de podiumkunsten;
 • bewezen ervaring en kwaliteit om leiding te geven aan artistiek-inhoudelijke processen;
 • goede antenne voor nieuwe ontwikkelingen in de kunsten;
 • verbinder en teamplayer – verbindt werelden en kan mensen motiveren en inspireren;
 • visionair op artistiek gebied met realiteitszin;
 • uitstekende kennis van de Nederlandse context, zowel in de culturele sector als breed maatschappelijk;
 • geëngageerd;
 • relevant netwerk in Nederland en internationaal of in staat om dat snel op te bouwen;
 • kennis van de Nederlandse en Engelse taal (voor internationale kandidaten geldt dat ze de Nederlandse taal moeten willen leren);

 

Geboden
Stichting SPRING biedt per 1 augustus een jaarcontract met vooruitzicht op vaste benoeming, fulltime (36 uur), salaris conform CAO Podia schaal 9 (max € 5343).

 

Reageren
Voor meer informatie over het festival en organisatie van SPRING zie springutrecht.nl. Met vragen kan je via sollicitatie.artistiekdirecteur@springutrecht.nl een belafspraak met Tanja Mlaker (voorzitter Raad van Toezicht) maken.

Stuur CV en motivatiebrief uiterlijk 10 maart naar sollicitatie.artistiekdirecteur@springutrecht.nl. Eerste ronde gesprekken vindt plaats in week 13 en 14.