SPRING in Autumn XXXL
28 okt - 15 nov UTRECHT
 
 
 

Steun van Fonds Podiumkunsten

 

Begin augustus ontvingen we het goede nieuws dat we de komende 4 jaar opnieuw ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten in de meerjarige festivalsubsidie 2021-2024. In de adviezen is te lezen: “De commissie is van mening dat SPRING kunst op een nieuwe manier relevant maakt door een verbinding te leggen met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. SPRING schuwt schurende voorstellingen volgens haar niet en weet dat op een passende manier te contextualiseren.”

Door de structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht kunnen we de komende jaren weer mooie edities van SPRING mogelijk maken.

Naast dit goede nieuws is nu duidelijk dat in de categorie meerjarige productiesubsidies 2021-2024 vele gezelschappen hun subsidies niet toegekend krijgen vanwege ontoereikend budget (ondanks een positief advies); onder deze gezelschappen zitten (oud)festival-makers als Third Space, Nieuwe Helden, Dood Paard en This Is Not A Show – Katja Heitmann. Dit zou een enorme verarming van de podiumkunsten betekenen. We leven mee met onze vakgenoten, en ondersteunen de roep vanuit het werkveld om extra budget zodat de aanvragen van deze talentvolle makers alsnog gehonoreerd kunnen worden.

Lees hier ook de brandbrief (medeondertekend door SPRING) die onlangs werd verstuurd naar de Tweede Kamer en minister van Engelshoven.

(foto: Rikkert Wijrdeman)

& meer

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief